Sve kategorije

Na slovo, na slovo...
17.07.2018
Marija Ranisav - logoped

Igre rečima prethode učenju čitanja i pisanja i odličan su način za upoznavanje decom sa strukturom reči. Igra na slovo, na slovo je upravo jedna od tih igara.

Na slovo, na slovo... Igre rečima su odličan način da deci približe razumevanje strukture reči i pripreme ih za veštinu …
Disleksija
04.07.2018
Marija Ranisav - logoped

Disleksični simptomi kod dece kao posledica deficita vizuelne percepcije.

Disleksija je problem u savladavanju tehnike čitanja a u osnovi nastanka nekih od simptoma disleksije se može naći deficit v…
 Vežbe za razvoj veštine čitanja i pisanja - saveti logopeda
27.06.2018
Marija Ranisav - logoped

Čitati i pisati nije bauk. Pomozite Vašem školarcu da savlada ove veštine. Evo par saveta...

Koje su to vežbice koje rade logopedi sa decom a koje roditelji mogu primeniti kod kuće? Navešćemo neke primere vežbi ko…