Govorno jezički poremećaji

 

Disfazija - zakasneli govorno-jezički razvoj

Disfazija - zakasneli govorno-jezički razvoj

Uzroci nepravilnog izgovora glasova mogu biti organski I funkcionalni,...

Artikulaconi poremećaji - Dislalije

Artikulaconi poremećaji - Dislalije

Dislalija je poremecaj I artikulaciji I ispoljava se kao nemogucnost nepravilnost izgovora ...

Poremećaj čitanja, pisanja i računanja

Poremećaj čitanja, pisanja i računanja

Poremecaj u ucenju citanja I pored postojanja normalne inteligencije,...

Poremećaj komunikacije kod dece iz autističnog spektra

Poremećaj komunikacije kod dece iz autističnog spektra

Naš tim ima desetogodišnje iskustvo u ranom otkrivanju, dijagnostici i tretmanu dece...

Poremećaj govora i jezika usled oštećenja CNS-a (Afazije)

Poremećaj govora i jezika usled oštećenja CNS-a (Afazije)

Neurogena patologija verbalne komunikacije odnosi se na razvoj...

Poremećaj fluentnosti govora - Mucanje

Poremećaj fluentnosti govora - Mucanje

Mucanje je poremećaj tečnosti, tempa i ritma govora praćeno ponavljanjem delova reči i rečenica...

Gnosogena patologija

Gnosogena patologija

Gnosogena patologija verbalne komunikacije predstavlja stanje zaostalog, sporog...