Poremećaj čitanja, pisanja i računanja

DISLEKSIJA


Poremećaj u učenju čitanja i pored postojanja normalne inteligencije, vida, sluha i sistematske obuke, adekvatne motivacije i ostalih povoljnih edukativni, psiholoških i socijalnih uslova. Disleksija predstavlja značajno neslaganje između stvarnog i očekivanog nivoa čitanja u odnosu na mentalni uzrast. (Golubović 1998.).


Karakteristike disleksije su:

 

 • Čitanje, pravopis i pisanje su ispod očekivanog za uzrast.
 • Česte greške u čitanju i pravopisu, izokrenuta slova (pogotovo u latiničnom pismu b-d, m-n).
 • Loša orijentacija na papiru, gore-dole, levo-desno.
 • Zamena slova koja su fonetski slična ( d-t, k-g, v-f).
 • Zastoj pred početak reči.
 • Preskakanje kraćih reči (veznika i predloga).
 • Skraćivanje reči ili dodavanje glasova na kraju reči.
 • Nerazumevanje pročitanog.
 • Teškoće sekvencioniranja- nastavljanje započetog niza objekata, slova ili brojeva, pamćenje dana u nedelji, poznavanje svog mesta u učionici…
 • Loša kratkoročna memorija.

 

DISGRAFIJA


Poremećaj u učenju pisanja ili sticanja sposobnosti pisanja i pored postojanja normalne inteligencije, vida, sluha edukacije i socijalnih uslova. ( Golubović 1998).
Poremećen rukopis je onaj koji se ne odvija u okviru jasno uobličenih grafomotornih celina gde su grafeme deformisane i nečitke.
Učestalost disgrafije je 6,3 % i to četiri puta više u korist dečaka.


Tipovi disgrafije:

 

 • Vizuelne (poremećaj vizuelne percepcije, diskriminacije, prostorne orjentacije)
 • Auditivne ( nerazvijen fonemski sluh)
 • Jezičke ( u osnovi je patološki jezički razvoj)
 • Grafomotorne ( nerazvijeni i nekoordinisani pokreti ruke)

 

Simtomi disgrafije:

 

 • Disgrafičan rukopis je u celini neuredan, loše postavljen u prostoru.
 • Redovi su ulomljeni, talasasti i silaze koso.
 • Loše oblikovana slova, retuširanje slova, slova naležu jedna na drugo, sudaraju se.
 • Nedovoljno diferenciranje zone slova, razmaka između slova i reči.
 • Zamenjivanje grafički sličnih slova : a-o, b-d; ili fonetski d-t,g-k…
 • Premeštanje, umetanje, izostavljanje slova i/ili slogova.
 • Izvrtanje redosleda slogova u reči…

 

DISKALKULIJA


Usporeno i otežano usvajanje matematičkih znanja, što znači da su sposobnosti računanja znatno ispod očekivanog za uzrast.
Deficit je uglavnom u oblasti računskih radnji sabiranja, oduzimanja, deljenja i množenja a manje u oblasti apstraktnih matematičkih sposobnosti koje se primenjuju u algebri.


Simptomi su sledeći:

 

 • Nemogućnost razumevanja koncepta osnovnih računskih operacija.
 • Nerazumevanje matematičkih izraza i znakova.
 • Teškoće u svrstavanju brojeva, postavljanju decimala.
 • Znatno kasnije počinju da se koriste brojem.
 • Teškoće razdvajanja celine u delove, građenje novih celina.
 • Klasifikacija se usvaja sporije kao i shvatanje inkluzije klasa.
 • Zamena mesta brojevima 15-51.
 • Oštećena radna memorija.