5 godina

 • Govor je u potpunosti gramatičan
 • Definiše jednostavne reči
 • Priča priče po slikama i prepričava ih
 • Izvršava tri uzastopna naloga
 • Prosečno upotrebljava 2000 reči
 • Sa 5,5 godina bi trebalo pravilno da izgovara sve glasove maternjeg jezika
 • Broji do 10
 • Crta čoveka šematski, seče makazama po liniji, boji crteže
 • Crta krug, kvadrat i trougao
 • Oblači se i skida bez pomoći
 • Počinje da shvata pravila raznih igara
 • Može da se koncentriše na kratke priče i da postavlja pitanja o njima
 • Razume većinu toga što čuje kod kuće i u vrtiću
 • Razume predloge: iza, ispred.
 • Koristi rečenice s puno detalja (Najveća lopta je moja)
 • Lako komunicira sa odraslima i drugom decom
 • Imenuje neka slova i brojeve
 • Razlikuje jutro od večeri
 • Poznaje sva 4 godišnja doba
 • Razlikuje boje.