Savetodavni rad

Veliki je izazov biti roditelj, čini se još veći ukoliko u porodici imate dete sa smetnjama u razvoju. S obzirom da svaki roditelj želi samo najbolje za svoje dete, za očekivati je da će roditelji biti zahtevni po pitanju tretmana i odnosa sa terapeutom. Upravo je iz tih razloga bitno razgovarati sa roditeljima kako bi što bolje razumeli prirodu razvojne smetnje njihovog deteta, ali i edukovati ih da prepoznaju različita emocionalna stanja i reakcije njihove dece.


U našoj ordinaciji možete dobiti savete kako od defektologa- logopeda, tako i od psihologa i psihoterapeuta koji su edukovani za rad sa roditeljima. Pored stručnih saveta o prirodi smetnje deteta izrađujemo individualne stimulativne programe koje svaki roditelj može da primenjuje u kućnim uslovima. Po potrebi upućujemo roditelje u zdravstvene ustanove ukoliko je potrebno da dete bude procenjeno od strane tima stručnjaka( specijaliste ORL, dečijeg psihijatra, kliničkog psihologa i defektologa). Brinemo se da ostvarite sva prava, kako materijalna u vidu novčane pomoći tako i ona koja se tiču predškolskog i školskog obrazovanja. Po potrebi sarađujemo sa vaspitačima i učiteljima u vidu pružanja podrške u radu kako bi deci boravak u vrtiću ili školi bio što prijatniji.