6 godina

 • U rečniku ima preko 2000 reči
 • Pravilno izgovara sve glasove maternjeg jezika
 • Prepoznaje rimovanje reči (npr: “Vidi malu Rosu, sama pere kosu”, “Kćeri moja Nato, ti si moje zlato”)
 • Vrši analizu i sintezu glasova u reči( Na koje slovo počinje reč SAT? ; Kada kažem M-I-Š šta sam rekla? Koje je poslednje slovo u reči OKO; Od kojih se slova sastoji reč ČAŠA?…)
 • Koristi reči suprotnog značenja( dan- noć, crno-belo…)
 • Zna dane u nedelji
 • Koristi sinonime za veliki broj reči
 • Služi se prosto-proširenim rečenicama
 • Broji do 10 unapred i unazad
 • Sastavlja sliku od 4 dela
 • Orijentiše se u vremenu(dan-noć, jutro, podne, veče, sada, pre , posle)
 • Crta čoveka sa više detalja
 • Zna koja je leva a koja desna ruka
 • Većina dece ume da napiše i pročita svoje ime
 • Prepoznaje slova azbuke i većinu zna da napiše
 • Samostalno je u hranjenju i higijenskim navikama i može mu se poveriti manja suma novca

 

Detetu predškolcu, u svojoj šestoj godini, izgovor glasova bi trebao da bude u potpunosti u skladu sa sistemom glasova materinjeg jezika. Dete pravilno i vešto koristi gramatiku materinjeg jezika, govorno-jezički nivo koji je dostignut preduslov je za početak razvoja čitanja i pisanja, te spremno može da pođe u školu.