Logopedski instrumenti

Naš logopedski centar poseduje savremene aparate i instrumente koji pored ostalih metoda u logopedskom tretmanu pomaže u rehabilitaciji govora i jezika.

 

Digitalni logopedski set - Behringer

 

Digitalni logopedski set je od velikog značaja u terapiji različitih govorno-jezičkih poremećaja kao i u rehabilitaciji govora i slušanja kod dece sa oštecenim sluhom.
Njegovim korišćenjem postižemo bolje rezultate brže i kvalitetnije. Iz našeg iskustva možemo da potvrdimo da je sam aparat deci jako interesantan jer same slušalice i mikrofon koji su sastavni deo DLSeta čine da tretman bude jos zanimljiviji.

 

Primena digitalnog logopedskog seta:

 • Artikulacioni poremećaji
 • Fonološki poremećaji (los fonematski sluh)
 • Terapija oštećenja sluha
 • Poremećaj slušnog procesiranja
 • Terapija ADHA,ADD
 • Terapija mucanja
 • Brzopletost
 • Disleksije
 • Dizartrije
 • Terapija poremećaja glasa
 • Terapija psihogene i hiperkinetičke disfonije

 

 

Logopedske sonde

 

Logopedska sonda je tanka nerđajuća hromirana žica određenog oblika koja se aplikuje kao instrument koji olakšava korekciju izgovora glasova.

 

Komplet logopedskih instrumenata za korekciju izgovora glasova satoji se od 6 standardnih sondi. Svaka sonda je namenjena korekcoji izgovora jednog ili nekoliko određenih glasova.
Aplikuju se prema konkretnim uputstvima.
Mogu se upotrebiti i tokom pasivne artikulacijske gimnastike, logopedske masaže oralne musculature.


Pomoću sonde pomažemo detetu da ostvari potreban položaj ili pokret koji samostalno ne može ili je to činilo na pogrešan način.
Korišćenjem sondi na bezbolan i jednostavan način formiramo pravilnu poziciju glasa.