Poremećaj govora i jezika usled oštećenja CNS-a (Afazije)

Neurogena patologija verbalne komunikacije odnosi se na razvoj govora i jezika ili gubitak već stečenih sposobnosti prouzrokovanih oštećenjem mozga.


AFAZIJE mogu biti kongenitalne i stečene.


KONGENITALNE AFAZIJE- kada ostećenje mozga u prenatalnom, perinatalnom ili postanatalnom periodu uslovljava patološki razvoj jezika.


STEČENE AFAZIJE se javljaju posle treće godine kada je baza govora oformljena i kada se dete već izražavalo rečenicama, a govor bio izdiferenciran.


Uzroci mogu biti raznovrsni: traumatske povrede glave, tromboza, embolija, zapaljenska oboljenja mozga…