Dijagnostika i Tretman

Dijagnostika i Tretman

Logopedska dijagnostika počinje uzimanjem...

Trijažno testitanje

Trijažno testitanje

Vršimo trijazno testiranje za upis dece u školu kao i testiranje...

Logoped u Vašoj kući

Logoped u Vašoj kući

Dolazak logopeda na Vašu kućnu adresu.