Dijagnostika i tretman

Logopedska dijagnostika

 

Logopedska dijagnostika počinje uzimanjem anamnestičkih podataka iz porodice kao i uzimanje podataka iz ostalih medicinskih dokumenata (ako za njima postoji potreba u sklopu postavljenja adekvatne dijagnostike).

U našem radu primenjujemo neke od sledećih testova:

 

 • Globalni artikulacioni test
 • Test za procenu oralne praksije
 • Test za procenu imenica prvog nivoa apstrakcije
 • Test za procenu imenica drugog nivoa apstrakcije
 • Test po Andersonu
 • Test za ispitivanje verbalnog pamcenja
 • Test za ispitivanje vizuelne percepcije
 • Test za procenu disgrafičnosti
 • Predikcioni test
 • Semanticki test
 • Test glasovne analize i sinteze
 • Test za ispitivanje fonemskog sluha
 • Test slobodnih asocojacija
 • AKADIJA test razvojnih sposobnosti

 

Korišćenjem baterije testova dobijamo pravovremene podatke koji nam pomažu u izradi individualnog terapijskog i rehabilitacionog programa za svakog klijenta.

Defektološka dijagnostika

Defektološka dijagnostika može biti opšta i specifična.

Opštim dijagnostičkim pristupom procenjujemo sledeće oblasti:

Procena organizovanosti psihomotorike
Procena dominantne lateralizovanosti
Procena praktičke, gnostičke i praktognostičke organizovanosti
Procena organizovanosti govora
Procena saznajnih funkcija
Procena ponašanja u defektologiji


Tretman


Pružamo individualne logopedske tretmane kod dece sa usporenim govorno-jezičkim razvojem, razvojnom disfazijom, poremecajem artikulacije, kod disharmoničog razvoja, nedovoljne mentalne razvijenosti, poremećaja fluentnosti govora, poremećaja pažnje ( ADHA,ADD) , poremećaj čitanja, pisanja I računanja, usporenog psihomotornog razvoaj , pervazivne patologije.

Individualni logopedski tretmani traju 45 minuta, od dva do pet puta nedeljno u zavisnosti od potrebe.

Intenzivan tretman traje 60 minuta.

Tretmani radioničarskog tipa jednom nedeljno traju 90 minuta