Cenovnik

Prvi pregled logopeda 2000 rsd
Logopedski tretman 45 min 1400 rsd
Logopedski tretman 30 min. (nepravilan izgovor glasova) 1200 rsd
Rana stimilacija dece do 3 godine 60 min 1600 rsd
Savetodavni rad logopeda 1000 rsd
Testiranje za upis u školu i izdavanje potvrde

700 rsd

 

* Popusti *

 

Mesečni paketi

 

8 logopedskih tretmana (2 puta nedeljno) 9600 rsd
12 logopedskih tretmana ( 3 puta nedeljno) 13800 rsd
16 logopedskih tretmana ( 4 puta nedeljno) 16000 rsd

 

* Drugo dete u porodici ostvarije popust. *

 

Logoped u vašoj kući 2000 rsd
Reedukacija psihomotorike 1000 rsd
Psihološko testiranje 3000 rsd
Savetodavni rad psihologa 2000 rsd