Gnosogena patologija

Gnosogena patologija verbalne komunikacije predstavlja stanje zaostalog, sporog i ograničenog razvoja sposobnosti verbalne komunikacije uslovljenog mentalnom retardacijom.


Može se ispoljiti kao alogija ili kao dislogija.


ALOGIJA


Nesposobnost verbalne komunikacije usled mentalnog deficita kod dece sa dubokim i teškim oblikom mentalne retardacije.


DISLOGIJA


Obuhvata specifičnost verbalne komunikaije vezane za laku i umerenu mentalnu retardaciju.