1-2 godina

12 – 18 meseci

 

 • Razume i izvršava naredbe tipa „Dođi“, „Daj“, “Donesi”, “Idemo”
 • Prepoznaje likove i predmete na slici (kuca, lopta, auto…)
 • Na zahtev pokazuje predmete iz neposredne okoline
 • Ume da pokaže na sebi delove tela (oko, glava, nos…)
 • Aktivno koristi oko 10-20 reči (uglavnom imenice) mama, baba, tata, pa-pa…
 • Upotrebljava frazu od dve reči, uglavnom imenica (“Mama meko”(mleko) ili kombinaciju reči i gesta(Mama i pokaže gest da je gladan)
 • Sa 18 meseci spaja imenicu i glagol “Mama daj”
 • Spontano imenuje poznate predmete
 • Igra se samo pored druge dece, počinje da se igra “kao bajagi”igara (kuvar, doktor…)
 •  

18 – 24 meseca

 

 • Pokazuje na nalog: kucu, seku, kapu…
 • Pokazuje prstom ono što želi (npr: igračku koja je na polici…)
 • Razume i izvršava jednostavne naloge “Donesi cipele!”, “Sedi na pod!”, kasnije i naloge sa
 • dve aktivnosti (odnesi, zatvori)
 • Voli da sluša jednostavne priče i pesmice
 • Imitira glasove životinja: “muuuu”, “av-av”, „mau“…
 • Koristi imenice, glagole i prideve, zna nekoliko jednostavnih fraza i rečenica od dve ili tri reči
 •  

2 godine 

 

 • Izgovara sve vokale i neke konsonante (p, b, t, d, m, n, j, v, često k i g)
 • Zna da imenuje predmete i da rečima traži šta želi( da jede, pije: “Daj vodu”, “Daj njam-njam”)
 • Razume neke prostorne odnose “u” i “ na”
 • Odgovara na pitanja “Kako se zoveš?” “ Kako kuca laje?”
 • Upotrebljava u proseku oko 300 reči
 • Adekvatno odgovara na pitanja sa „DA“ ili „NE“
 • Priča dok se igra
 • Priključuje se drugoj deci u igri
 • Ume da pokaže nečije oko, nos, ruku,...
 • Pije samo iz šolje i uglavnom je suvo noću.