0-12 meseci

0-3 meseca

 

 • Spontano glasanje bebe odražava njeno trenutno fiziološko ili emocionalno stanje
 • Plače različito za različite potrebe
 • Zaćuti ili se smeje kad joj se obraćate
 • Guče
 • Reaguje na značenje različitih tonova glasa, na primer, na ljutite, umirujuće i vesele glasove.
 •  

3-6 meseci

 

 • Ovaj period karakteriše početak brbljanja: pa, ba, da, ta, apa…
 • Reaguje na promenu intonacije u vašem glasu
 • Pokazuje zanimanje za zvučne igračke
 • Obraća pažnju na muziku
 • Oko šestog meseca različite iskaze počinju da vezuju za odgovarajuće situacije, na primer: buji-paji za uspavljivanje …
 • Vokalizuje uzbuđenje i nelagodu.
 •  

6-12 meseci

 

 • Brbljanje se sastoji od različitih kombinacija slogova ba-ba, pa-pa, ta-ba…
 • Voli da se igra skrivalica
 • Okreće se i gleda u smeru izvora zvuka
 • Sluša kada mu se nešto govori
 • Prepoznaje reči za svakodnevne stvari, npr. duda, meda, lopta…
 • Počinje da reaguje na naloge , npr. “Dođi “, ” Daj ! “…
 • Usmerava pogled prema imenovanim predmetima i bićima “Gde je tata, lopta…?”
 • Imitira govorne zvukove odraslih
 • Ima jednu ili dve reči u svom vokabularu( mama, tata, deda...), prva reč se obično javlja između desetog i petnaestog meseca
 • Koristi gest za komunikaciju ( mahanje, dizanje ruku kako bi ga se podiglo, pokazuje prstom u željenom pravcu)
 • Pokazuje interesovanje za decu i odrasle.
 • Pred kraj prve godine većina dece razume značenje nekoliko reči, svesno raguju na svoje ime, na zabranu “Ne!” a sa godinu dana znaju da pokažu gestom „Gde je pametna glava?“, znaju “Taši-taši”…