Reč stručnjaka

stručni tekst

Vežbe za pravilan izgovor glasova Č i Dž
29.05.2019
Marija Ranisav - diplomirani defektolog logoped

Koje su vežbe za pravilan izgovor glasova Č i Dž koje možete raditi sa decom kod kuće ?

Dislalija ili nepravilan izgovor glasova je najčešći govorni poremećaj kod dece. Među glasovima koji predškolcima zadaje naj…
Porodične rutine - prilika za usvajanje novih znanja
30.01.2019
Marija Ranisav

Porodične rutine - svakodnevna prilika za usvajanje novih znanja

Ljudi su još od davnina ukazivali na važnost ponavljanja u procesu učenja. Porodične rutine se upravo mogu iskoristiti u pro…
Alalija
15.01.2019
Marija Ranisav

Alalija -potpuno nerazvijen govor kod dece

Alalija predstavlja govorno-jezički poremećaj koji podrazumeva potpuno nerazvijen govor kod dece normalnih intelektualnih sp…