Svi Blog postovi

Porodični odnosi, pozitivne emocije i psihološki faktori kao preduslov za razvoj govora
08.10.2019
Marija Ranisav - diplomirani defektolog logoped

Porodični odnosi, pozitivno i stimulativno okruženje kao preduslov za razvoj govora

Dobri socijalni uslovi podrazumevaju pozitivno i stimulativno okruženje koje doprinosi opštem zdravlju i razvoju kod dece. K…
Vežbe za pravilan izgovor glasa LJ
06.08.2019
Marija Ranisav - diplomirani defektolog logoped

Na koji način možete pomoći detetu da savlada pravilan izgovor glasa LJ ?

Da li vaš mališan izgovara jubav i pojubac ili možda lubav i lulaška ? Ovo su česti načini na koji deca izgovaraju glas …
Imitacija - sposobnost ranog učenja
01.07.2019

Na koji način imitacija utiče na sposobnost učenja? Kako stimulisati imitaciju kod dece?

Od najranijeg uzrasta imitacija je put kojim dete uči od drugih stoga je neizostavan oblik socio-emocionalnog i kognitivnog …