Reč stručnjaka

stručni tekst

Porodične rutine - prilika za usvajanje novih znanja
30.01.2019
Marija Ranisav

Porodične rutine - svakodnevna prilika za usvajanje novih znanja

Ljudi su još od davnina ukazivali na važnost ponavljanja u procesu učenja. Porodične rutine se upravo mogu iskoristiti u pro…
Alalija
15.01.2019
Marija Ranisav

Alalija -potpuno nerazvijen govor kod dece

Alalija predstavlja govorno-jezički poremećaj koji podrazumeva potpuno nerazvijen govor kod dece normalnih intelektualnih sp…
Povezanost sluha i govora
05.01.2019
Marija Ranisav - diplomirani defektolog logoped

Razvoj sluha i govora su međusobno uslovljeni. Na koji način oštećenje sluha utiče na razvoj govora?

Koji su uzroci nastanka oštećenja sluha i kakva oštećenja mogu biti?