Radionice za predškolce

Neka deca pokazuju teškoće u razvoju predčitačkih veština i poznavanju osnovnih matematičkih pojmova, što može biti pokazatelj budućih teškoća u čitanju, pisanju i razumevanju matematičkih zadataka.
Kako bi najbolje pripremili Vašeg budućeg školarca organizovali smo LOGOPEDSKE RADIONICE koje su osmišljene sa ciljem uvežbavanja određenih veština potrebnih za uredno usvajanje čitanja i pisanja, usvajanje pojma broja i osnovnih matematičkih funkcija.


Ako dete nije sigurno ili ima teškoće u sledećim sposobnostima:

 

 • u rastavljanju reči na slogove;
 • prepoznavanju prvog ili poslednjeg glasa u reči;
 • rastavljanja reči na glasove npr. ZUB/ Z_U_B
 • sastavljanje glasova u reči kada ih čuju glas po glas npr. M-I-Š / MIŠ;
 • ako zamenjuje glasove u reči koje slično zvuče;
 • ako nepravilno drži olovku;
 • ako ima teškoće u prepoznavanju slova i brojeva

 

Obratite nam se za savet i mi ćemo proceniti da li je potrebno da se dete uključi u logopedsku radionicu.
Namenjene su predškolcima od 5 -7 godina, održavaju se jednom nedeljno, u malim grupama do 5 polaznika u terminima koji Vama odgovaraju.


Veštine koje se uvežbavaju :

 

 • Auditivna percepcija
 • Vizuelna percepcija
 • Analiza i sinteza glasova
 • Vezbe za razvoj fine motorike
 • Usvajanje pojma broja , brojnog niza..
 • Grafomotorika


Prijava dece je u toku.