Logopedski instrumenti

 

Naš logopedski centar poseduje savremene aparate i instrumente koji pored ostalih metoda u logopedskom tretmanu pomaže u rehabilitaciji govora i jezika.

 

 

 

Digitalni logopedski set - Behringer

 

Digitalni logopedski set je od velikog značaja u terapiji različitih govorno-jezičkih poremećaja kao i u rehabilitaciji govora i slušanja kod dece sa oštecenim sluhom.
Njegovim korišćenjem postižemo bolje rezultate brže i kvalitetnije. Iz našeg iskustva možemo da potvrdimo da je sam aparat deci jako interesantan jer same slušalice i mikrofon koji su sastavni deo DLSeta čine da tretman bude jos zanimljiviji.

 

Primena digitalnog logopedskog seta:

 • Artikulacioni poremećaji
 • Fonološki poremećaji (los fonematski sluh)
 • Terapija oštećenja sluha
 • Poremećaj slušnog procesiranja
 • Terapija ADHA,ADD
 • Terapija mucanja
 • Brzopletost
 • Disleksije
 • Dizartrije
 • Terapija poremećaja glasa
 • Terapija psihogene i hiperkinetičke disfonije

 

 

Logopedske sonde

 

Logopedska sonda je tanka nerđajuća hromirana žica određenog oblika koja se aplikuje kao instrument koji olakšava korekciju izgovora glasova.

 

 

Komplet logopedskih instrumenata za korekciju izgovora glasova satoji se od 6 standardnih sondi. Svaka sonda je namenjena korekcoji izgovora jednog ili nekoliko određenih glasova.
Aplikuju se prema konkretnim uputstvima.
Mogu se upotrebiti i tokom pasivne artikulacijske gimnastike, logopedske masaže oralne musculature.

 

 


Pomoću sonde pomažemo detetu da ostvari potreban položaj ili pokret koji samostalno ne može ili je to činilo na pogrešan način.
Korišćenjem sondi na bezbolan i jednostavan način formiramo pravilnu poziciju glasa.

 

 

 

 

Vibrafon


Vibrafon predstavlja logopedski instrument koji se koristi u tretmanu artikulacionih poremećaja.

 

Vibrafon možemo primenjivati prilikom:

 • Korekcije nepravilnog izgovora glasa R (rotacizam)
 • Korekcije nepravilnog izgovora glasova S,Z,C,Č,DŽ,Š I Ž (sigmatizam)
 • Rinolalije
 • Afazije
 • Masaže mekog nepca
 • Izazivanja vanjskih vibracija na larinksu

 

 

    

Sonde


Uz vibrafon ide set do 6 sondi, koje su različitog oblika te se mogu primenjivati u tretmanu različite grupe glasova I masažu orobukalne regije.

 

Vibrafon je lak za rukovanje i poseduje autonomno napajanje. Lako je prenosiv, te ga možemo koristiti i na terenu tj. van logopedskog centra.

 

Vibrafon nam omogućava da za brže vreme postignemo željene rezultate u radu. Deca na brz i jednostavan način pozicioniraju govorne organe za dati glas i kroz kraći period dolazi do automatizacije glasa u govoru. Deca pozitivno i bez straha reaguju na sam instrument, samim tim ga često primenjujemo u svakodnevnom radu. 

 

 

 

Forbrain slušalice


Korišćenjem Forbrain slušalica, čulni sistem se može osposobiti za adekvatniju integraciju zvukova različitih senzornih inpulsa, što logopedima pomaže u stimulaciji govora i jezika.


Pozicioniramo slušalice na kost ispred oba uha, ne na ušnu školjku. Time se menja auditivni put zvučnih informacija do mozga. Ugradni elektronski dinamički filter blokira zvukove iz spoljašnje sredine, a pojačava glas osobe koja ga koristi dajući nervnom sistemu kompletnu senzornu informaciju. Glas, obrađen na ovaj način, prenosi se koštanom provodljivošću , a ne vazdušnom provodljivošću do nervnog sistema i mozga.

 

Dok govorimo, naše glasnice vibriraju i prenose vibraciju kako na vazduh pa do bubne opne, tako i na kosti glave. Forbrain aparat koristi upravo ove vibracije i pomoću dinamičkog filtera pojačava glas korisnika i šalje informacije CNS-u. Dizajniran je tako da povećava visoke frekvencije, a smanjuje niske frekvencije. Time deluje na ceo vestibularni sistem a ne samo na sluh korisnika. Na ovaj način pozitivno utičemo i na kretanje, ravnotežu, orijentaciju u prostoru.

 

Korišćenjem Forbrain-a ton glasa postaje jasniji. Forbrain stimuliše pojavu inicijalnog glasa i poboljšanju kvaliteta postojećeg glasa.

 

Vreme koje dete provede na terapiji Forbrain-om mora biti ograničeno i praćeno od strane stručnjaka.

 

Forbrain ima široko polje upotrebe:

 

Od velikog je značaja u radu sa decom koja kasne u govorno-jezičkom razvoju.

 

 

 

 

Čitanje i pisanje

 

Govoreći ili čitajući naglas uz Forbrain, raste slušno opažanje, pažnja. Kada dete govori ili čita putem Forbrain sistema, vlastiti glas aktivira slušne puteve u mozgu i omogućuje mu lakši pristup memoriji reči u vokabularu. Bolje je razumevanje pisanog jezika i verbalna tečnost

prilikom čitanja.

 

 

Problemi sa pažnjom se često javljaju zbog poteškoća zvučne percepcije. Oko 80% senzornih informacija dolazi preko uha. Korišćenje Forbrain-a deluje pogodno na preradu zvuka. Na taj način se poboljšava eliminisanje dodatnih distraktora, pa stvorena produžena pažnja omogućava jasnije razmišljanje, veću produktivnost kao i poboljšanje pamćenja.